دیواره های سرعت (SPEED) : 

این مسابقات در چند سال اخیر به منظور اخذ رکورد دارای تعریف و استاندارد جهانی به شرح ذیل شده است : 
ابعاد دیواره 6*15   
ابعاد دیواره 6*10   
ابعاد دیواره 12*15   مسابقات دوبل
شیب دیواره 5درجه در کل مسیر 
نوع گیره دست و پا و محل نصب بصورت یکسان و یک شکل می باشد
جنس دیواره از کامپوزیت می باشد
لازم بذکر است اخیراً  دیواره هایی مطابق استانداردهای فوق در ایران نصب گردیده است که این دیواره به دلیل نصب در فضای باز از جنس فایبرگلاس ساخته شده اند که دارای استاندارد لازم می باشد که می توان بدلیل محدودیت ارتفاع سالنهای ورزشی در ایران در ابعاد کوچکتر با گیره های مخصوص فقط جهت تمرینات ساخت گردد.
دیواره های زیرنمونه
هایی از این نوع دیواره ها میباشند.

 

 
 

دیواره سرعت همدان

دیواره سرعت کرمان

دیواره سرعت محمدیه قزوین

نمونه گیره های سرعت :