دستگاه زمان سنج مسابقات سنگنوردی

هنگام 3
دانلود راهنمای استفاده

دانلود راهنمای استفاده دستگاه هنگام 3 پلاس

با توجه به نیاز روزافزون به برگزاری بهتر مسابقات سنگنوردی و لزوم سنجش دقیق زمان، اين دستگاه با تلاش متخصصان ايراني برای پاسخ به نیازمندی های کشور در این زمینه ساخته شده است. در ساخت این دستگاه که نسل سوم و ارتقا یافته ی نمونه های پیشتر است، سعي بر اين بوده که با بهره­گيري از آخرين فناوري­هاي موجود و استفاده از مرغوبترين مواد، کارکردی مطلوب داشته باشد. روند پیشرفت شامل حسگرهای مکانیکی تا نوری(لیزری) و پیزوالکتریک و فشاری، بهینه سازی الگوریتم نرم افزاری، بسته بندی و بخشهای مکانیکی دستگاه، سیم کشی ها و کانکتورها، نمایشگرها و... می­باشد. دستگاه با توانایی کاربری برای دو گرايش »سرعت  «و »بولدرینگ« در مسابقات سنگنوردي طراحي و ساخته شده است