تصاویری از دیواره های نصب شده توسط شرکت کسا

انزلی

بم

کرمان

کردستان

مسجد سلیمان

پارکی کرمان

امیدیه- بولدرینگ

ارومیه

مسجد سلیمان- بولدرینگ

پلور

رشت

صدا و سیما

سمنان

همدان- سرعت

کرمان- سرعت

تبریز

زنجان

زنجان- بولدرینگ

ملایر

مارلیک

خرم شاد

دانشگاه آزاد رودهن

محمدیه قزوین- سرعت

شهرداری فشم