گیره ها :
انواع گیره در سایزها و رنگهای مختلف با کاربردهای متفاوت

گیره مدل الیمپوس
 

 

گیره سری نازنین

 

 

 

 

ست گیره سرعت
 

 

(Alphabet)  گیره مدل حروف

 

 
 
 

گیره مدل نیکی

 

 

گیره مدل لاکپشت (از دو نمای روبرو و بالا)

   
   

گیره  مدل سقفی