دیواره های سرطناب (LEAD) :

 این مسابقات به روی دیواره های مختلف از جنس فایبرگلاس- چوب- کامپوزیت (چوب روکش شده) یا سنگهای طبیعی در فضاهای باز یا سرپوشیده برگزار می گردد. اصولاً دیواره های این مسابقات هیچ شکل تعریف شده ای ندارند. دیواره های سرطناب جهت مسابقات بین المللی باید حداقل 6متر عرض و 15 تا 18 متر طول مسیر(ارتفاع) داشته باشند.همچنین می توان این دیواره ها را در ابعاد کوچکتر جهت تمرینات ساخت.

نمونه ای از دیواره های سرطناب :
 

دیواره بندرانزلی 90 مترمربع
از جنس فایبرگلاس

دیواره کرمان 195 مترمربع
ازجنس کامپوزیت

کردستان عراق 138 مترمربع
ازجنس فایبرگلاس و کامپوزیت

     
     

دیواره مسجد سلیمان 100 مترمربع
از جنس فایبرگلاس و کامپوزیت

شهرداری رشت 60 مترمربع
از جنس فایبرگلاس

ورامین 69 مترمربع
از جنس فایبرگلاس و کامپوزیت

     
     

 

دیواره دانشگاه آزاد رودهن 125 مترمربع
از جنس کامپوزیت

دیواره خرم شاد 50مترمربع
از جنس کامپوزت